Home » O firmie

Księgowość w Bielsku-Białej

Firma DBest powstała jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie lokalnego rynku usługami rachunkowymi. Tworzy ją młody, ambitny, zorientowany na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i podejmowanie coraz trudniejszych wyzwań zawodowych zespół profesjonalistów. Nasza pasja owocuje pełnym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań, co przekłada się na najwyższą jakość realizowanych zleceń.

Pracownicy Biura Księgowego DBest to specjaliści, których wiedzę, umiejętności i kilkunastoletnie doświadczenie w branży usług prawno-finansowych potwierdzają liczne dokumenty, w tym:

  • certyfikat Ministerstwa Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • certyfikat ukończenia szkolenia „Kapitały w spółce z o.o. i S.A. w aspekcie rachunkowym i podatkowym” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej, 03.06.2006 r.);
  • certyfikat ukończenia szkolenia „Różnice kursowe w aspekcie rachunkowym i podatkowym” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej, 30.09.2006 r.);
  • certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr 51698/2011 z dn. 21.07.2011 r.

Unikamy biurokracji i przeciwstawiamy się skostniałym procedurom, niemniej – mając na uwadze dobro Klienta – działalność prowadzimy w oparciu o zasady potwierdzające rzetelność DBest:

  • zawieramy partnerską umowę o współpracy;
  • dbamy o posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej;
  • zapewniamy pełną dyskrecję, gdyż zobowiązani jesteśmy do zachowania tajemnicy zawodowej;
  • reprezentujemy firmę Klienta zarówno w Urzędzie Skarbowym, jak i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
  • doradzamy, jak zoptymalizować wysokość uzyskiwanych przychodów oraz kosztów;
  • wykorzystujemy oprogramowanie komputerowe zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów.